Har du rätt till rättsskydd eller rätt till rättshjälp?

Att du hamnat i ett tvistemål behöver inte betyda att du måste stå för hela kostnaden själv.

Rättsskydd ingår i många hem- och företagsförsäkringar och i de flesta fastighets-, båt- och fordonsförsäkringar. Rättsskydd kan användas för betalning av såväl dina egna som din motparts kostnader för advokat och utredning. Din del av kostnaden utgörs av en självrisk som anges i försäkringsvillkoren. Juristfirman Lai & Partner är godkänd som ombud i rättsskyddsärenden och ombesörjer hanteringen av rättsskyddsfrågan hos ditt försäkringsbolag.

Statlig rättshjälp beviljas i vissa fall om du saknar försäkringsskydd och tjänar mindre än 260 000 kronor per år. Rättshjälpen täcker endast del av kostnaderna för din egen process, men inte motpartens ersättningskrav om du förlorat målet. Din del av kostnaden utgörs dels av en rådgivningsavgift motsvarande en timmes rådgivning, dels av en rättshjälpsavgift som varierar, bland annat beroende av din inkomst. Juristfirman Lai & Partner är godkänd att förordnas som biträde enligt rättshjälpslagen.

En första juridisk bedömning kring rättshjälp

Kontakta Juristfirman Lai & Partner för juridisk rådgivning. Ring 031 - 29 61 22

Kan du få ekonomisk hjälp i tvisten?

Rättsskydd och statlig rättshjälp är vanligt förekommande. De kan användas för betalning av stora delar av de kostnader som uppstår när du måste anlita advokat eller jurist.

BEHÖVER DU HJÄLP VID TVIST- LÄMNA DINA UPPGIFTER SÅ ÅTERKOMMER VI.

Ibland har vi svårt att svara i telefon, lämna dina uppgifter så kontaktar vi dig så snart det är lugnare för oss. Svarar måndag till fredag dagtid.

Ny kund
Kund sedan tidigare

Adress

Besöksadress:
Mässans gata 10, 7 tr, Göteborg

Postadress:
Juristfirman Lai & Partner KB
Box 5243
402 24 Göteborg

Juristfirman Lai & Partner - Org.nr: 969687-4941

Copyright © Juristfirman Lai & Partner KB 2012. Allt material på denna webbplats har tagits fram av Juristfirman Lai & Partner KB i generellt syfte och är inte att betrakta som juridisk rådgivning. Webbplatsens besökare skall inte handla utifrån denna information utan att kontakta Juristfirman Lai & Partner KB för professionell konsultation.

ANGÅENDE GDPR Den nya lagen trädde i kraft 25/5-18 och här följer därför info. Viktigt att veta är att Juristfirman Lai & Partner KB aldrig delar- eller säljer några kunduppgifter till tredje part. Vissa uppgifter sparas pga fakturering eller offerering, beroende på vilken typ av UPPDRAG som är aktuell. Meddela om du som kund önskar att dina uppgifter tas bort eller om du inte önskar något utskick från Juristfirman Lai & Partner KB.