Fastighetsrätt Göteborg - tvist efter överlåtelse

Tvister avseende fel i överlåten fastighet. Jag hjälper dig vinna fastighetsrättsliga tvister. Det är alltid tråkigt när en tvist uppstår kring fel i fastigheten. Med lång erfarenhet inom fastighetsrätt kan jag hjälpa dig. Jag är alltid på din sida och kan fastighetsrätt. Jag tar uppdrag inom fastighetsrätt i hela Sverige och inte enbart i Göteborg.

När det gäller fastighetsrätt och tvister inom bostadsaffärer (oavsett om det är bostadsrätt eller villa) är det få saker som är så omskrivna och omtalade som dolda fel. Att upptäcka ett allvarligt fel eller en skada efter att du har utfört betalning och tillträtt din nya bostad är inte en situation särskilt många bostadsköpare räknar med och därför kan det vara svårt att veta hur man bäst kan agera kring dessa fastighetsrättsliga tvister.

Kostnadsfri juridisk rådgivning i Göteborg

Lai & Partner i Göteborg bistår klienter i Göteborg och övriga Sverige med hjälp inom fastighetsrätt. Ta kontakt direkt för en analys, rådgivning och hjälp med frågeställningar kring ert ärende. För en första bedömning och rådgivning per telefon tar jag inte betalt.

Dolda fel och tvist vid köp av villa/radhus

I juridisk mening är ett dolt fel ett sådant fel som inte skulle ha kunnat upptäckas av en aktsam köpare före köpet. Vad som avser vara ett dolt fel beror också på vad som har avtalats mellan säljare och köpare vid försäljningen av fastigheten. Vad köparen kan antas ha "anledning att tro" är en viktig aspekt, dvs. vad du bör förvänta dig.

Sammanfattningsvis är alltså dolda fel:

 • Ett fel som fanns vid köptillfället
 • Ett fel i fastigheten som inte var upptäckbart
 • Ett fel i fastigheten som inte var förutsett eller som strider mot vad som avtalats i kontraktet

Fastighetsrättsliga tvister mellan Köpare & Säljare

När det kommer till fastighetsrätt är det är inte att rekommendera att en person, köpare eller säljare, företräder sig själv när fastighetsrättsliga tvister uppstår mellan parterna. När man själv eller någon närstående till sig själv är inblandad, är det är i det närmaste omöjligt att förhålla sig objektiv till de olika frågorna.
Lai & Partner i Göteborg biträder sina olika kunder framgångsrikt när fastighetsrättsliga tvister uppkommer. Målet är att undvika att det blir en rättegång, men om det ändå skulle bli rättegång så hjälper jag även våra kunder i domstolarna med en kampvillig och fokuserad strategi. Jag vill göra mer än bara bra ifrån mig, jag vill göra märkbar skillnad!

Vanligaste ämnen inom fastighetsrätt

 • Bedömning av dolda/synliga fel i fastigheten
 • Undersökningsplikt av fastigheten
 • Byggnadstekniska fel i fastigheten
 • Lämnade uppgifter
 • Andra typer av fel i fastigheten
 • Mäklarens skadeståndsansvar
 • Besiktningsmannens skadeståndsansvar
 • Ställa krav mot säljare/försäkringsbolag när försäkringar för dolda fel och varudeklarerade hus föreligger.

En första juridisk bedömning kring fastighetsrätt

Kontakta Juristfirman Lai & Partner i Göteborg för juridisk rådgivning. Ring 031 - 29 61 22

Kan du få ekonomisk hjälp i tvister kring fastigheter?

Privatperson & Företag juristhjälp

Rättsskydd och statlig rättshjälp är vanligt förekommande. De kan användas för betalning av stora delar av de kostnader som uppstår när du måste anlita advokat eller jurist.

Läs mer om hur rättsskydd och rättshjälp fungerar när du anlitar Juristfirman Lai & Partner »

BEHÖVER DU JURIDISK RÅDGIVNING ? - LÄMNA DITT MOBILNUMMER SÅ RINGER JAG UPP.

Vill du uppringd, lämna ditt mobilnummer så ringer jag upp dig. Jag har öppet 08.00 - 16,00 måndag till fredag. Svarar under kontorstid T. 031 - 29 61 22

Adress

Besöksadress:
Mässans gata 10, 7 tr, Göteborg

Postadress:
Juristfirman Lai & Partner KB
Box 5243
402 24 Göteborg

Juristfirman Lai & Partner - Org.nr: 969687-4941

Copyright © Juristfirman Lai & Partner KB 2012. Allt material på denna webbplats har tagits fram av Juristfirman Lai & Partner KB i generellt syfte och är inte att betrakta som juridisk rådgivning. Webbplatsens besökare skall inte handla utifrån denna information utan att kontakta Juristfirman Lai & Partner KB för professionell konsultation.

ANGÅENDE GDPR Den nya lagen trädde i kraft 25/5-18 och här följer därför info. Viktigt att veta är att Juristfirman Lai & Partner KB aldrig delar- eller säljer några kunduppgifter till tredje part. Vissa uppgifter sparas pga fakturering eller offerering, beroende på vilken typ av UPPDRAG som är aktuell. Meddela om du som kund önskar att dina uppgifter tas bort eller om du inte önskar något utskick från Juristfirman Lai & Partner KB.