Jurist Göteborg

Alla kan hamna i tvistemål. Att känna sig besviken och lurad är ingen lätt situation. Men med professionell juridisk hjälp ökar du dina chanser att få rätt. En skicklig jurist förstår, men kan se förbi känslorna, vässar dina argument och kan kraftfullt föra din talan i såväl domstol som förlikningsprocesser.

Välkommen till Juristfirman Lai & Partner i Göteborg. Jag, Patrik Lai, verkar som juridiskt ombud i många slags tvister, bland annat tvist med hantverkare, och har stor erfarenhet från domstolarna och förhandlingsborden. Här på hemsidan kan du läsa mer om juristfirmans tjänster och specialområden. Du är alltid välkommen att kontakta mig för en kostnadsfri inledande juridisk rådgivning.

Kontakta oss

En första bedömning

Kontakta Juristfirman Lai & Partner för juridisk rådgivning. Ring 031 - 29 61 22

Kan du få ekonomisk hjälp i tvisten?

Rättsskydd och statlig rättshjälp är vanligt förekommande. De kan användas för betalning av stora delar av de kostnader som uppstår när du måste anlita advokat eller jurist.

Läs mer om hur rättsskydd och rättshjälp fungerar när du anlitar Juristfirman Lai & Partner »

BEHÖVER DU HJÄLP VID TVIST- LÄMNA DIN MAILADRESS SÅ SVARAR VI.

Ibland har vi svårt att svara i telefon, lämna din mailadress så kontaktar vi dig så snart det är lugnare för oss. Svara måndag till fredag dagtid.

Kontakt

Tel: 031-29 61 22

Fax: 031-29 61 23

Adress

Besöksadress:
Mässans gata 10, 7 tr

Postadress:
Juristfirman Lai & Partner KB
Box 5243
402 24 Göteborg

Juristfirman Lai & Partner - Org.nr: 969687-4941

Copyright © Juristfirman Lai & Partner KB 2012. Allt material på denna webbplats har tagits fram av Juristfirman Lai & Partner KB i generellt syfte och är inte att betrakta som juridisk rådgivning. Webbplatsens besökare skall inte handla utifrån denna information utan att kontakta Juristfirman Lai & Partner KB för professionell konsultation.

ANGÅENDE GDPR Den nya lagen trädde i kraft 25/5-18 och här följer därför info. Viktigt att veta är att Juristfirman Lai & Partner KB aldrig delar- eller säljer några kunduppgifter till tredje part. Vissa uppgifter sparas pga fakturering eller offerering, beroende på vilken typ av UPPDRAG som är aktuell. Meddela om du som kund önskar att dina uppgifter tas bort eller om du inte önskar något utskick från Juristfirman Lai & Partner KB.